Vår vision

Barn i Sverige bör få se ny svensk barnfilm.

Detta låter självklart men är det verkligen det? Utbudet av film och TV för barn idag är massproducerad underhållning dubbad till svenska. Vi tror att ett samhälle som tar ansvar för de uppväxande generationerna behöver film som speglar samtiden på det egna språket. Det handlar om tillhörighet, både i språket och verkligheten.

Det ska finnas många sorters barnfilm.

Precis som vuxna vill barn bli roade, bekräftade, provocerade och få sina förutfattade meningar ifrågasatta. Och just precis som vuxna är alla barn olika; från olika världar och med olika behov. Skillnaden är att vuxna har ett stort utbud att välja mellan på biorepertoaren och således privilegiet att få välja en upplevelse utifrån intresse och identitet. Dessa valmöjligheter behövs även för barn. De senaste åren har det gjorts för lite barnfilm i Sverige för att kunna tala om någon filmisk mångfald, mindre än en långfilm per år.  Sverige behöver fler och varierande barnskildringar.

Barns eget filmskapande och film för barn är lika viktiga

Många barn finner glädje i möjligheten att uttrycka sig genom film. Filmverkstäder i olika former blir allt vanligare och detta känns för oss väldigt positivt och viktigt, men ska inte ersätta professionellt utförd film för barn som publik. Bägge är nödvändiga och bekräftar varandra.

Barnfilm ska ha samma status och minst lika stort stöd som film för vuxna.

Vi vill se en ekonomisk satsning på barnfilm i Sverige. Tjugo procent av Sveriges befolkning är barn, därmed borde minst tjugo procent av filmstödet gå till barnfilm. De senaste åren har stödet legat på ca åtta procent.

Vi tror också att barnfilm måste bli ett självklart inslag på filmskolorna för att fler kreatörer i framtiden ska vilja arbeta med barn som målgrupp.