Detta är Babo

BABO, Barnfilmsbolagen, bildades 2012 av åtta magistrar från Stockholms Dramatiska Högskolas magisterprogram Barnfilm. Vi är ett nätverk av kreatörer med olika erfarenheter av filmskapande inom ett flertal olika områden; manus, regi, produktion, animation, dockmakeri och foto, som samlats för att göra bra barnfilm för barnens skull.

Allt börjar med en bra berättelse. Till BABO kan alla kreatörer i nätverket komma för att få inspiration och hjälp att utveckla filmidéer och manus. Här lägger vi konkurrensen åt sidan och arbetar över bolagsgränserna. Från våra olika kompetensers olika infallsvinklar ger vi varandra feedback, råd och stöd för att varje projekt ska nå sin fulla potential. I anslutning till dessa diskussioner berör vi också frågor om politik och estetik inom barnfilmen.

Vad är egentligen barnfilm? Vad kan den vara? Hur kan vi kombinera lekfullhet och underhållning med komplexa känslor, som exempelvis vrede, maktlöshet och utanförskap? Hur skapar vi karaktärer för barn att inspireras av eller identifiera sig med?

BABO för en aktiv diskussion kring de här frågorna. Du kan läsa mer om dem och andra frågeställningar i vår skrift Mot Barnfilmsträsket och vidare! som kan laddas ner här.

 

BABO_2015_WEB

Kommentera